Co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean płyty Nadrzędnym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.