• Bez kategorii

    Zdrowe odzywianie

    Tężyzna fizyczna – jest to dobra sytuacja fizyczna i umysłowa, bez symptomów choroby i kalectwa. Wpływ na nieskazitelny stan zdrowia mają składniki genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko społeczne oraz styl życia, w tym sposób żywienia się. Żywienie to proces polegający na…