• zdrowie

    Psychoterapia Kraków – pomoc w depresji

    Depresja to stan psychiczny, gdy chory ma poważne poczucie braku sensu. Objawami poważnego zaburzenia depresyjnego są uczucia beznadziejności, nieszczęścia, bezsilności, defetyzm, lęki oraz obniżone poczucie własnej wartości. W bardzo trudnych sytuacjach mogą pojawić się także myśli samobójcze. W wypadku gdy…